Boktor

DE HUISBOKTOR   (info over ander houtboorders kan ook bij ons verkregen worden).

 
levenscyclus_houtboktor.gif Economisch gezien, is de Huisboktor verreweg de belangrijkste van de boktorren die binnenshuis hout kunnen aantasten. Dit is te danken aan het feit dat de larven zich hebben gespecialiseerd op het leven in oud en volkomen droog naaldhout.

De volwassen Huisboktor krijgt men slechts zelden te zien. Ze komen op zolders in de warmste periode van de zomer te voorschijn, paren en leggen hun eieren. Het wijfje kan wel 400 eieren leggen, die met behulp van een lange buigzame legboor diep in reten en spleten van het hout worden gelegd. Na verloop van een paar weken komen ze uit, waarop de larven zich onmiddellijk in het hout naar binnen werken, en waar ze de volgende paar jaar erop los knagen.

Cyclus: Hoe lang de ontwikkeling van de larven zal duren en hoe groot ze zullen worden, hangt o.m. af van de hoeveelheid voedsel die het hout bevat en van de temperatuur. De korste periode hier te lande is drie jaar, maar Huisboktorlarven kunnen ook tien jaar nodig hebben om volwassen te worden.

larve boktor.jpg

Larven: De larven leven hoofdzakelijk in het spinthout; ze knagen vaak tot ze dicht onder de oppervlakte zijn gekomen en er slechts een papierdun laagje hout tussen hen en de buitenwereld over is. Als de larven op een goede dag volgroeid zijn, verpoppen ze zich. Dat gebeurt in een speciale verpoppingsgang, die met grove spaantjes is afgesloten. Voor ze in een pop veranderen, knagen ze de uitvliegopening al geheel of ten dele open, waardoor ze later als kever het hout kunnen verlaten.

aangetast_hout.jpg

Detectie: Het uitvlieggat, het boorpoeder en de houtspaantjes zijn gewoonlijk het eerste zichtbare teken van de aantasting van het hout door Huisboktorren, en er kan dus meer dan tien jaar zijn verlopen sinds het hout werd geïnfecteerd.

Geluiden:  Voordat het echter zover is heeft men de mogelijkheid gehad om te luisteren of er van een aantasting sprake was. Indien men op een warme zomerdag heel stil op zolder staat, waar het hout door Huisboktorlarven is aangetast, kan men duidelijk het raspende geluid van de knagende grote larven horen.

tvhboktor.jpg

Verspreiding: De volwassen Huisboktor heeft een temperatuur van minstens 25°C nodig om actief te worden. Ze kunnen zich dus slechts in enkele zeer warme jaren op eigen kracht verspreiden, uitvliegen en nieuwe gebouwen aantasten. De verspreiding heeft zonder twijfel voor het overgrote deel met onze hulp plaats. Onder ongelukkige omstandigheden kan het hout al bij de houthandelaar zijn aangetast. Indien men sloophout gebruikt, kan ook dat een broeinest vormen. De besmetting kan ook met kisten of meubels, die tijdelijk op een  besmette zolder stonden, plaats vinden.

Plaatsen: Huisboktorren komen hoofdzakelijk in kapconstructies voor, eenvoudig omdat de hoge zomertemperatuur die ze nodig hebben vooral op zolders te vinden zijn. Ze kunnen zich echter ook tot het andere houtwerk in huis uitbreiden. Ook buitenshuis kunnen ze zich hier te lande handhaven in windschermen, schuttingen, telefoonpalen, e.d., dus alleen op die plaatsen waar het hout door de zon door en door warm kan worden.  

Neem gerust contact op voor meer info of een gratis offerte.

 

Contact   Home   preventietips   Bestrijding