Bestrijding Houtaantasters

BEHANDELING VAN HOUTAANTASTENDE INSECTEN EN SCHIMMELS!!

WERKWIJZE:

  • Het nakijken van de houten elementen op aantasting en stevigheid.
  • Het behakken van het hout.
  • De mechanische ontstoffing
  • De injectie onder druk
  • De oppervlaktebehandeling

boktorlarve 2.jpg

Behakken van het hout:

Deze behandeling bestaat erin het vermolmde hout zoveel mogelijk te verwijderen om het gezonde bloot te leggen. Op die manier kan de restweerstand worden bepaald. Deze behandeling wordt evenwel niet toegepast op stukken met een kleine doorsnede, die bij voorkeur vervangen worden, evenals op stukken die slechts lichtjes zijn aangetast.

Mechanische ontstoffing:

Dit gebeurt meestal (gebinten, plafonds) met een luchtcompressor waarbij het stof en boorpoeder wordt weggeblazen en op de vloer manueel wordt verzameld en afgevoerd.

Dieptebehandeling:

Deze behandeling is noodzakelijk bij hout aangetast door de HUISBOKTOR en de GROTE BOORKEVER.
De behandeling bestaat erin een biocide te injecteren via een speciaal daarvoor ontworpen boormachine. Tijdens het maken van de gaten wordt via een holle schacht in het boortje, onder druk vloeistof gespoten in het hout. De boorgaten zijn 6 mm van doorsnede en kunnen, naargelang de hardheid van het hout, verder of dichter bij elkaar geplaatst worden.

Oppervlaktebehandeling:

De oppervlaktebehandeling is zeer belangrijk voor de preventieve werking naar de toekomst toe. Ze gebeurt door verstuiving met grove druppel op al de blootgestelde delen van het houtwerk. Aanvullend op de dieptebehandeling maakt ze de bestrijding compleet.


MOTTO:

  • Discretie verzekerd
  • Snelle aanvang
  • Professionele aanpak
  • Economische prijzen
  • Met kennis van zaken

Neem gerust contact op voor meer info of een gratis offerte.

 

Contact   Home   Info Boktor   Preventietips