Muizen

De Huismuis (Mus musculus)

Huismuis 001.jpg

De Huismuis komt bij ons overal voor waar mensen leven.  Ze zijn voornamelijk op gebouwen aangewezen. In het zomerhalfjaar leven vele huismuizen buiten in de velden: ze verwijderen zich echter nooit te ver van bebouwingen. Vanaf half augustus, nadat de oogst van de velden is gehaald, beginnen deze Huismuizen weer onze woningen binnen te trekken. De grootste invasie heeft medio september plaats.

Overal waar voedsel en nestmateriaal te vinden is, kunnen ze zich nestelen.  Op zolders, onder vloeren, in spouwmuren,... 

Het nest wordt op een verborgen plekje gemaakt.  De huismuis heeft meestal niet meer dan vijf tot zes worpen per jaar.

Het zijn alleseters met een voorkeur voor granen en zaden.  Ze kunnen zich echter ook met andere producten behelpen.

Vooral de knaagschade en de verontreiniging met hun urine en uitwerpselen brengt de grootste schade aan. 

Bosmuizen (Apodemus)

Bosmuis 001.jpg

Van beide soorten, de Gewone Bosmuis, Apodemus sylvaticus en de Grote Bosmuis, Apodemus flavicollis, leven vrijwel alle exemplaren het gehele jaar in de vrije natuur. Als ze onze huizen binnendringen, gebeurt dat gewoonlijk later dan de Huismuizen, vaak pas tegen het einde van oktober. Ze kunnen in de loop van de gehele winter door blijven komen, kennelijk houdt dit verband met het opraken van hun voedselvoorraden in hun natuurlijke verblijfplaatsen.

In de natuur leven Bosmuizen van allerlei zaken, ze zijn verzot op noten en amandelen. Indien ze fruitkisten kunnen binnendringen, dan kunnen ze hierin grote schade aanrichten, omdat ze de vruchten kapot knagen om bij de pitten te kunnen komen.

Bosmuizen komen van nature vooral in bossen voor, maar leven ook in parken en tuinen met verspreid staande bosjes en bomen. Indien men in de nabijheid van een bos woont, moet men er rekening mee houden dat ze op bezoek kunnen komen.


Bestrijding Muizen 

Meestal wordt gewerkt met vergiftigde lokazen die in bait-stations worden geplaatst.  Dit heeft als voordeel dat het vergif een vertraagde werking heeft.  Muizen zullen pas enkele dagen later sterven na het consumeren van het lokaas.  Andere muizen leggen dan niet het verband tussen de stervende soortgenoten en het lokaas.  Dit leggen ze wel met klapvallen en lijmvallen die dus minder goed werken.

De juiste keuze van het lokaas is belangrijk.  De krachtigste producten zullen niet werken als de muis er niet van eet.  Deze kennis behoort tot de Know how van de bestrijder.


Neem gerust contact op voor meer info of een gratis offerte.

 

Contact   Home   Preventietips