Ongediertebestrijdingplan

Dit is een voorbeeld van een algemeen plan dat de wettelijk verplichte onderdelen bevat.  Per klant wordt dit bekeken en op maat gemaakt volgens zijn wensen.

 

1. Offertebezoek

  • nakijken algemene toestand
  • is er een huidig probleem met ongedierte: preventief of curatiefcontract?
  • bepalen tegen welk ongedierte curatieve en preventieve acties zullen  worden ondernomen dit kan per sector verschillend zijn: horeca, bakkerijsector, …..
  • duidelijk zichtbare bouwtechnische gebreken kunnen dan al gemeld worden.

 

2. Eerste uitvoering:

Plaatsing van elektrische vliegenvallen, lokaasbakken, detectiemateriaal, … en aanduiden op een grondplan.Dit plan kan tijdens het jaar, indien nodig, aangepast worden.
Bij aanwezigheid van ongedierte wordt er op dit moment ook reeds een curatieve bestrijding uitgevoerd.

 

3. Controlebezoeken:

Preventief contract: vier vaste controlebezoeken op één jaar (één per kwartaal).Dit komt ongeveer overeen met de levensduur van de biociden (lokaas, lijmvallen, …).

Curatief contract: zes vaste controlebezoeken op één jaar (of meer).

Tijdens deze bezoeken wordt alles nagekeken en ververst.Per station worden de situatietoestand en de genomen acties genoteerd.
Er wordt na elke controlebeurt, schriftelijk (per mail, fax of brief) een rapportering opgemaakt met eventuele opmerkingen, veranderingen, suggesties, … (zie punt 4. 3): activiteitenrapport).

Extra:

Er wordt minstens één extra controlebeurt aangeboden bij plotselinge overlast (tussen twee controlebeurten in) van het ongedierte voorzien in het contract.Wij verbinden ons ertoe, om deze aan te bieden binnen de 48 uren na de oproep (uitgezonderd bij overmacht: ziekte, vakantie,…)

Materiaalkeuze:

Er wordt steeds met professioneel materiaal gewerkt dat ook op een verantwoorde manier wordt gebruikt.

Voorbeelden:

-  Lokaasdozen: robuust, altijd vergrendelbaar.
-  Elektrische vliegenvallen: in de bereidingszone wordt enkel met lijmplaten gewerkt, hoogspanningstoestellen  houden een risico in door rondvliegend partikels van insecten.

Bestrijdingsmiddelen:

Er worden enkel biociden gebruikt met een Belgische toelating, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften die vermeld staan op de verpakkingen.

 

4. HACCP: benodigde documenten:

1)  Bestrijdingsprogramma: - beschrijving van preventiesysteem – identificatie van het ongedierte – bezoekfrequentie – werkmethodes voor curatieve bestrijding.
2)  Grondplan: lokaasdozen  detectoren – elektrische vliegenvallen - …. worden hierop aangeduid.
3)  Activiteitenrapport na elke controlebeurt: ondernomen acties, resultaten, opmerkingen en suggesties. Deze rapporten vormen samen een historiek van het gerealiseerde werk en geven een beeld van de toestand over een langere periode.
4)   Technische- en veiligheidsfiches van de gebruikte producten: deze documenten vormen een bewijs van de gebruikte biociden en hun Belgische (Europese) toelating. Alle info over deze producten vindt men hierin.

 

5. Bij controles:

De klant zou al deze gegevens (offerte, bestrijdingsprogramma, rapporteringen, veiligheidsfiches) moeten bewaren in één map (schriftelijk of op de pc). Bij eventuele controles door het FAVV kunnen deze documenten dan voorgelegd worden.

 

MIJN MOTTO:

  • Snelle aanvang
  • Professionele aanpak
  • Economische prijzen
  • Met kennis van zaken

 

Aarzel niet om mij te contacteren 

Contact   Home   Haccp en ongedierte