Preventietips Boktor

Wat kan je doen, preventief tegen Huisboktor,  Grote en Kleine houtworm.

boktorlarve 1.jpg

Huisboktor komt enkel voor in dennenhout en liefst op warme plaatsen (zie ook info).  In woningen vindt men infestaties altijd op de bovenste verdiepingen (nooit in de kelder).
Alleen gedrenkt hout, en liefst vacuüm onder druk geïmpregneerd, zal niet worden aangetast.  Het is dus belangrijk om bij nieuwe gebinten dit te checken met de dakwerker.
Ook de zaagsneden  zouden nog extra moeten worden ingewreven met een biocide.

Bij bestaande constructies is het belangrijk om alvorens isolatiewerken of schilderwerken (beitsen-vernissen-schilderen) uit te voeren, het hout te checken of het behandeld is.  Zoniet, mag je niet aarzelen om het preventief te (laten) bewerken tegen houtaantastende insecten en schimmels. Deze producten vind je in elke doe-het-zelf zaak of bij de gespecialiseerde firma's die houtbehandelingswerken uitvoeren. 
Kijk ook altijd uit met oude meubels of voorwerpen die je van zolders naar andere plaatsen zou verhuizen.  Zij zijn soms geïnfecteerd en kunnen een verspreiding bevorderen naar aanpalende vloeren of plafonds.

De Grote Houtworm komt enkel voor in hout dat zeer nat is geweest (meestal eik).  De larven hebben de schimmels nodig die daar aanwezig zijn.
Een typisch probleem zijn de koppen van moerbalken (grote zware balken van plafonds) die in vochtige buitenmuren zijn verankerd.  Meestal wordt enkel de kop zwaar aangetast.  De droge stukken blijven onaangeroerd.
Opgelet dus met hout in vochtig metselwerk.

De Kleine Houtworm tast alle inheemse houtsoorten aan.  Het zijn de kleine gaatjes die we kennen van oude meubels.  Ze hebben een voorkeur voor wat vochtiger hout: plafondroosteringen in kelders en zolders, de trap naar de kelder,...

Hier gelden dezelfde regels: enkel gedrenkt hout is veilig.  Dus na het opschuren van je vloer of trap, best eerst (laten) behandelen alvorens af te werken.  Wil je de kruipruimte gaan isoleren, check dan eerst het hout op gaatjes en schimmels.  Vraag advies vooraleer je zware fouten begaat.

Voorts wil ik nog even meedelen dat alle houtwormen altijd de larven zijn van houtkevers of boktorren.  Tijdens de warme maanden vliegen deze insecten gewoon rond op zoek naar geschikt materiaal om hun eitjes in af te zetten.

Een infestatie is dus altijd een toevalligheid.

Contact   Home   Bestrijding   Info en foto's